måndag 25 mars 2019

Hej här kommer info inför vecka 13 och 14Ti

On Test idrott muskler och begrepp

To Eng- diary (ICE eng-prov)

Fr Glosor spanska. Sv bok till sid 28.

Vecka 14

Onsdag
Nationellt prov NO

På kvällen avfärd med buss från Lysingskolan 17.30.
Åter i Ödeshög ca 22.30.
Vi som inte åker hem mellan skola och avfärd
samlas i Ä8 , där äter vi pizza.

Tänk på de som inte bor i Ödeshög måste få skjuts hem.

måndag 11 mars 2019

Hej  Här kommer info inför vecka 11Ti NP svenska ( Samling 08.20 för promenad. återsamling Ä8
     frukt och sedan start prov 09.00.

On Energifallet,  cykelburet studiebesök. 08.20 - 11.15  Se schema nedan.
     Glosor Spa, Fra och Tys.

To NP svenska samma upplägg som tis. Eng serial 5

Fr Hemkunskap inlämning.

Vi har skickat med en lapp angående teaterresa, föräldramöte och stockholmsresa.

Tis 19/3 är studiedag.


Schema för studiebesök Energifallet 13/3Lysingskolan
Solceller
Fjärrvärme-
verket
Biogasanlägg-
ningen
Orrnäs
Vattenkraft
8.30 - 9.00
1
2
3
4
9.15 - 9.45
2
3
4
1
10.00 - 10.30
3
4
1
2
10.45 - 11.15
4
1
2
3


Grupp 1

Halvklassgrupp A 9A + KK


Grupp 2

Halvklassgrupp B  9A + MB


Grupp 3

Halvklassgrupp A 9B + LK


Grupp 4

Halvklassgrupp B 9B + KPE

söndag 3 mars 2019

Hej  Här kommer info inför vecka 10Ti

On

To Eng - serialal 4

Fr  Prov matematik. Faktauppsats SO klar.
      Glosor tyska. Spanska - text

Nästa vecka är det nationellt
prov i svenska tisdag och torsdag.

På onsdagen 13/3 skall vi på studiebesök per cykel.
Se till att du har en fungerande cykel.

Kicki o Klaes